HUISARTSWAARNEMING GOOI EN VECHTSTREEK

Op zoek naar een waarnemer voor de overname van een dienst op de Spoedpost Gooi en Vechtstreek? Of wil je juist een waarnemend huisarts die incidenteel of structureel meewerkt in je eigen praktijk? De GOWAH koppelt al sinds 2003 waarnemers aan huisartsen.

Goede waarnemers vind je bij de GOWAH - de Gooise Waarnemende Huisartsen. De GOWAH heeft een uitgebreid netwerk van jonge én ervaren niet-gevestigde huisartsen uit de regio Amsterdam en Utrecht. Al deze artsen staan op de lijst van door de Spoedpost Gooi en Vechtstreek geaccepteerde waarnemers. Overdag werkt een flink deel van deze artsen bovendien als HIDHA of waarnemer in de regio - ze zijn hier dus vaak goed bekend. 

HOE WERKT HET?

Als gevestigd huisarts geef je aan voor welke avond-, nacht- of weekenddienst of achterwacht op de Spoedpost je een waarnemer zoekt óf voor welke dag of periode je een huisarts wilt laten werken in je eigen praktijk. Bijvoorbeeld een dag in de week voor langdurige, structurele ondersteuning of voor tijdelijke vervanging bij ziekte, zwangerschap of in de vakantie.

Aanvraag dienst(en)

GOWAH zet je vraag direct uit bij alle aangesloten waarnemend huisartsen. Zodra er een match is, laten we dat weten en kun je de vervanging vastleggen via Intershift. In principe heb je er dan geen omkijken meer naar. Want ook als de vastgelegde waarnemer door bijvoorbeeld ziekte onverwacht toch niet kan, zoeken wij door. Dat is overigens geen garantie: de verantwoordelijkheid voor de dienst blijft bij de gevestigde huisarts liggen.  

 Lees meer over onze werkwijze

TARIEVEN 

We hanteren vaste tarieven voor de verschillende waarnemingen. De coördinatie en financiële afwikkeling van het complete traject liggen bij Lilian Jagtenberg - Veldhuijzen van Zanten, triagist op de Spoedpost Gooi en Vechtstreek.

UITERSTE INSPANNING

De afgelopen jaren heeft GOWAH vrijwel alle aangeboden diensten op de Spoedpost Gooi en Vechtstreek in kunnen vullen. Dat geldt ook voor het merendeel van de dagwaarnemingen in de eigen praktijken waarvoor huisartsen een waarnemer zochten. Honderd procent garantie op een succesvolle match kunnen we niet geven - de verantwoordelijkheid voor de dienst blijft bij de gevestigde huisarts liggen. Wél spannen we ons altijd tot het uiterste in om elke zoekvraag in te vullen.

ADVIESRAAD

De aangesloten zelfstandige waarnemers vormen de GOWAH. De GOWAH zelf is feitelijk alleen een platform voor vraag en aanbod van diensten. Wel is er een adviesraad van de GOWAH die bestaat uit een aantal actieve waarnemers. Deze adviesraad vergadert zes keer per jaar, onder meer over de recente waarnemingen. Doel: het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening. Heb je vragen of een klacht? Mail dan naar info@gowah.nl.