WAARNEMING GEZOCHT

Via de GOWAH kom je als gevestigd huisarts makkelijk in contact met waarnemend huisartsen die diensten op de Spoedpost Gooi en Vechtstreek van je overnemen of inzetbaar zijn voor dagwaarnemingen gedurende korte of langere perioden in je eigen praktijk.

Aanvraag dienst(en)

ZO WERKT HET

Je geeft  aan om welke avond-, nacht- of weekenddienst of achterwacht op de Spoedpost het gaat. Hetzelfde geldt voor een waarneming in de eigen praktijk: geef specifiek de dag(en) of periode aan waarvoor je iemand zoekt.

Doe dit bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. Dus liever maanden vooraf dan een paar weken of dagen voor de dienst gepland staat. De kans op een match is dan het grootst. 

Spoed! Natuurlijk begrijpen we dat tijdig aanmelden van een dienst niet altijd lukt - soms is een onverwachte calamiteit de reden dat je een waarnemer in moet schakelen. Ook in zulke spoedsituaties gaan we bij de GOWAH voor je op zoek. Een garantie op succes kunnen we helaas niet geven.

Wel zet de GOWAH elke vraag direct uit bij alle aangesloten waarnemend huisartsen. Zodra er een match is, laten we dat weten en kun je de vervanging vastleggen via Intershift en de wijziging ook terugzien in het dienstenrooster. In principe heb je er dan geen omkijken meer naar. Als de vastgelegde waarnemer door bijvoorbeeld ziekte onverwacht zelf toch niet kan, proberen we dat vanuit de GOWAH op te lossen. De waarnemer dient zelf op zoek te gaan naar vervanging waarbij de Gowah uiteraard helpt. Tot nu toe hebben wij de openstaande dienst (door ziekte) altijd kunnen invullen. Al kunnen we dat niet garanderen: de verantwoordelijkheid voor de dienst blijft bij de gevestigde huisarts liggen.

HOU HIER REKENING MEE

  • Bied diensten aan ruim vóór de datum van de dienst - dat vergroot de kans op een succesvolle match.
  • Wijzig bij een bevestigde match zelf de dienst in Intershift.
  • Na uitvoering van de dienst ontvang je een factuur - de betalingstermijn is twee weken.
  • We vertrouwen erop dat je je zoekvraag niet ook elders uitzet.
  • Trek je je dienst terug als de GOWAH al een waarnemer heeft geregeld, dan rekent de waarnemende huisarts daarvoor 50 procent annuleringskosten.